عب
عبدالعزيز مصطفي ابوبكر & و محمد ابوبكر - مكتب محاسب قانونى ومراجع شركات عامه و مساهمه وخبير ضرائب
Kafr Ibrahim, Desouk, Kafr El Sheikh Governorate, Egypt
Information
 • Address:Kafr Ibrahim, Desouk, Kafr El Sheikh Governorate, Egypt
 • Site:https://www.facebook.com/%25D9%2585%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8-%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25B9%25D8%25A8%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B2-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25A8%25D9%2583%25D8%25B1-103661552004452/
Categories
 • Tax consultant
 • Accountant
 • Auditor
 • Financial audit
 • Accounting firm
Working hours
 • Monday:8:30AM–10PM
 • Tuesday:8:30AM–10PM
 • Wednesday:8:30AM–10PM
 • Thursday:8:30AM–10PM
 • Friday:Closed
 • Saturday:9AM–9PM
 • Sunday:8:30AM–10PM
Similar organizations